54yilheenb98wq8qouv1yx7s8v9rcl

Blog

Програма Блестяща Почивка

Нашите гости могат да бъдат сигурни, че хигиенните стандарти, определени от българските и европейските здравни власти, са и ще се прилагат внимателно в хотел Пламена Палас.

Мениджърският екип е подготвен, информиран и съответно инструктира всички служители. Мерките включват увеличаване циклите на почистване в общите части и стаите за гости на хотела. Използват се почистващи препарати и дезинфектанти.

Особено внимание се обръща на зоните, които се докосват от много гости и служители – различни повърхности, бутони, ключове за осветление, копчета за врати, кранчета, карти и др.

Ако сте гост в хотела и се почувствате не добре, молим, останете в стаята си и информирайте служителите на Рецепция по телефона от стаята. Ще Ви бъде оказана помощ. Според здравните институции, следните препоръки за действие са най-важните и най-ефективни:

Coronavirus Awareness Certificate